ஜெயவர்த்தனே எங்கள் மீது என்ன குறை சென்னாலும் சரி

ஜெயவர்த்தனே எங்கள் மீது என்ன குறை சென்னாலும் சரி விடுதலைப் புலிகளுக்கு தொடர்ந்து பாதுகாபடபு மீண்டும் எம்.ஜி.ஆர் உறுதி